HMS

Lie Ventilasjon har fokus på HMS og vi skal drive vår virksomhet på en slik måte at vi unngår skader på personell, materiell og ytre miljø.
 
De ansatte i Lie Ventilasjon er vår viktigste ressurs og vi satser på et godt arbeidsmiljø der ansatte tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet.
 
Lie Ventilasjon skal til enhver tid oppfylle de gjeldende krav som er etablert av kunder og myndighet.
Vi skaper godt miljø