ENERGI

Energimerking
Siden 2010 har det vært innført pliktig energimerking for boliger og yrkesbygg i Norge. Energimerke gis på en karakterskala fra A til G og gjør det mulig å sammenligne byggets energibehov med tilsvarende bygg. Formålet med energimerking er å øke kunnskapen om bygningers energiforbruk og bidra til redusert forbruk av energi.
 
Næring:
Alle næringsbygg over 1000 kvm skal ha en gyldig energiattest. Bygget skal ha energimerket synlig for publikum, slik at brukerne av bygget vet hvilken karakter bygget har fått.
Vi skaper godt miljø
Energimerking_Bygg_u-tekst