ENERGI

Energimerking
Siden 2010 har det vært innført pliktig energimerking for boliger og yrkesbygg i Norge. Energimerke gis på en karakterskala fra A til G og gjør det mulig å sammenligne byggets energibehov med tilsvarende bygg. Formålet med energimerking er å øke kunnskapen om bygningers energiforbruk og bidra til redusert forbruk av energi.

Bolig:
Alle boliger som skal selges eller leies ut, er pålagt å utstyres med energiattest.
Vi skaper godt miljø
miljo